مهدی شعبانزاده خوشرودی

بسمه تعالي

مشخصات و سوابق تجربي علمي، تحقيقي و آموزشي

عضو هيات علمي (استادیار پایه 4)، گروه پژوهشی سیاست­های کشاورزی و غذا، موسسه پژوهش­­های برنامه­­ريزی، اقتصادکشاورزی و توسعه ­روستایی

آدرس پستي: تهران، بلوار كريم خان زند، خیابان رودسر، موسسه پژوهش­های برنامه­­ريزی، اقتصادکشاورزی و توسعه­ روستایی

تلفن: 42916328-021

پست الکترونیک اداری: m.shabanzadeh@agri-peri.ac.ir

پست الکترونیک شخصی: shabanzadeh.mehdi@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=EKi3_f8AAAAJ&hl=en

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7373-9111

Web of Science Researcher ID: JAN-8448-2023

تحصیلات:

دکتری: اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه)، دانشگاه تهران- تهران 96- 1391

فوق لیسانس: اقتصاد کشاورزی (سیاست و توسعه)، دانشگاه فردوسی - مشهد 90-1387

لیسانس: اقتصاد نظری، دانشگاه مازندران- بابلسر 86- 1382

تجارب حرفه­ای:

 1. دستیار ویژه معاون وزیر در امور توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزی از تیر 1399 تا شهریور 1400
 2. عضو هیئت علمی (استادیار) موسسه پژوهش­های برنامه­ريزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی از بهمن 1398
 3. کارشناس معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از مهر 1395 تا بهمن 1398

كارها و سوابق علمي:

الف – كتاب­ها:

 1. باغستانی، علی اکبر؛ جاودان، ابراهیم؛ حیدری، رضا؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ شمشادی، کتایون؛ فهیمی­فرد، محمد. (1401). جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری شانگهای (تجارت کشاورزی- امنیت غذایی). موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی.
 2. بصیری، مسعود؛ حسنی مقدم، مجید؛ کاظم­نژاد، مهدی؛ محمدزمانی، اکبر؛ بنائی، الهه؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ جاودان، ابراهیم؛ نگهدار، ماریه؛ نیک­روش، سپیده؛ حسینی امین، سیده زهره. (1399). بررسی و تحلیل بازار کالاهای اساسی در سال 1397. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه­ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.
 3. بصیری، مسعود؛ کاظم­نژاد، مهدی؛ حسنی مقدم، مجید؛ احمدی قباکندی، احمد؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ بنائی، الهه؛ جاودان، ابراهیم؛ نیک­روش، سپیده؛ نگهدار، ماریه؛ رضاقلی زاده، عذرا؛ خواجه حسنی، مصطفی. (1398). بررسی و تحلیل بازار کالاهای اساسی در سال 1395. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه­ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.
 4. ابوالفضل، محمودی؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1395). اقتصاد خرد 1. انتشارات دانشگاه پیام نور.

ب- مقاله های منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي:

 1. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، جاودان، ابراهیم، و رفعتی، محسن. (1402). بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، ()، -. doi: 10.30490/aead.2023.361801.1510
 2. روحی فرج آباد، مهدیه، اسفنجاری کناری، رضا، و شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1402). بررسی‌ وضعیت‌ امنیت‌ غذایی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ در بین خانوارهای شهرستان رشت. اقتصاد کشاورزی و توسعه، ()، -. doi: 10.30490/aead.2023.362900.1537
 3. Shabanzadeh-Khoshrody, M., Azadi, H., Ahangarkolaee, S. S., Fauconnier, M. L., Grahić, J., & Sklenička, P. (2023). Water shortage and optimal pattern of field cropping cultivation: Addressing economic and environmental concerns in Qazvin Plain, Iran. Journal of Cleaner Production, 399, 136512.
 4. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، جاودان، ابراهیم، و رفعتی، محسن. (1401). ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 36(1)، 83-97.
 5. Shabanzadeh-Khoshrody, M., Azadi, H., Ahangarkolaee, S. S., Värnik, R., Viira, A. H., & Kurban, A. (2022). Reviewing the Effects of Guaranteed and Purchasing Price Policies on Cultivation Pattern of Agronomic Crops in Qazvin Plain, Iran. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 1-34.
 6. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، جاودان، ابراهیم، واسفنجاری کناری، رضا. (1401). ارزیابی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 30(1)، 186-155.
 7. شعبان­زاده خوشرودی مهدی، گیلان­پور امید، جاودان ابراهیم، رفعتی محسن. (1401). تأثیر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران. پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). ۲۲ (۳)، ۱۲۹-۱۵۵.
 8. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، گیلان­پور، امید، جاودان، ابراهیم، و رفعتی، محسن. (1401). تحلیل آثار حذف ارز ترجیحی نهاده‌های وارداتی بر رفاه مصرف‌کنندگان. برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 13(51)، 255-295.
 9. رفعتی، محسن، شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، و جاودان، ابراهیم. (1400). مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی در دهک­های درآمدی استان تهران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 35(2 )، 147-160.
 10. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، و حسینی، سیدصفدر. (1400). بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 29(115 )، 209-237.
 11. طاهری ریکنده، عمران، و شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1400). یارانه ارز ترجیحی و تاثیر آن بر کنترل قیمت کالاهای اساسی (مطالعه موردی: بازار گوشت مرغ ایران). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)، 10(40 )، 281-311.
 12. شعبان­زاده، مهدی، پیکانی ماچیانی، غلامرضا، حسینی، سیدصفدر، و یزدانی، سعید. (1398). چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی و آثار آن بر الگوی کشت محصولات زراعی دشت قزوین. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11(1 (پیاپی 41) )، 101-129.
 13. امیدی، احمد، شعبان­زاده، مهدی، خانعلی، مجید، و محمودی، فرهاد. (1397). بررسی بهره وری نهاده های کشاورزی در کشت گندم, مطالعه ی موردی: دشت مهران. تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی)، 19(70 )، 97-110.
 14. فریادرس، ولی اله، جیران، علیرضا، شعبان­زاده، مهدی، و جهادگر، رضا. (1396). تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 25(97)، 55-74.
 15. شعبان­زاده، مهدی، طاهری ریکنده، عمران، و ریاحی درچه، فرشید. (1396). بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت،ها و آزادسازی تجاری با شدت انرژی در بخش کشاورزی. پژوهش،های رشد و توسعه اقتصادی، 7(27)، 143-156.
 16. طاهری ریکنده، عمران، اسکندری دامنه، حامد، فریادرس، ولی اله، و شعبان­زاده، مهدی. (1396). عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان. روستا و توسعه، 20(2)، 46-23.
 17. Shabanzadeh, M. , Esfanjari Kenari, R., Jansouz، P,، & Kavoosi Kalashami, M. (2016). Bank Credits and Investment Growth of Agricultural Sector in Iran. International Journal of Agricultural Management and Developmen, 6(1), 101-108.
 18. Mahmoodi, A., Shabanzadeh-Khoshrody, M., & Tarighi, S. (2016). Examining the Factors Affecting Iranian Government Support of Agricultural Products Market. Journal of Agricultural Science and Technology, 18(6), 1455-1465.
 19. Shabanzadeh-Khoshrody, M., Azadi, H., Khajooeipour, A., & Nabavi-Pelesaraei, A. (2016). Analytical investigation of the effects of dam construction on the productivity and efficiency of farmers. Journal of cleaner production, 135, 549-557.
 20. فریادرس، ولی الله، شعبان­زاده، مهدی، و اسفنجاری کناری، رضا. (1395). ارزیابی و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ایران با رویکرد شبکه‏ عصبی مصنوعی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24(1)، 1-26.
 21. شعبان­زاده، مهدی، اسفنجاری کناری، رضا، و رضائی، اعظم. (1395). بررسی الگوی مصرف انرژی محصول گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی. ماشین­های کشاورزی، 6(2)، 524-536.
 22. خواجویی­پور، امین، محمدی­نژاد، امیر، خوبیاری شورباز، حسن، و شعبان­زاده، مهدی. (1395). انتخاب استراتژی بازاریابی رقابتی با به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه‏ای (مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24(2)، 25-43.
 23. اسفنجاری کناری، رضا، مردانی، مصطفی، و شعبان­زاده، مهدی. (1395). بررسی کارایی واحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ تخم‏گذار ایران با استفاده از روش‌های DEA و SFA. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24(3)، 79-69.
 24. میرزایی، عباس، اسفنجاری کناری, رضا، محمودی، ابوالفضل، و شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1395). اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب‌های زیست محیطی کشورهای منا. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6(24)، 107-118.
 25. نجفی شریعت­زاده، ایرج، شعبان­زاده، مهدی، و زمردیان، غلامرضا. (1395). بررسی مولفه های موثر بر سودآوری بانک های تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل ARDL. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 7(29)، 151-172.
 26. شعبان­زاده، مهدی، فریادرس، ولی­اله، و فرهمند، کاظم. (1394). عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش گوجه فرنگی در شهرستان مشهد. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 23(2)، 55-74.
 27. اسفنجاری کناری، رضا، محمودی، سید احد، و شعبان­زاده، مهدی. (1394). برآورد ارزش تفرجگاهی باغ ارم شیراز با استفاده از روش ارزش‏گذاری مشروط. نشریه محیط زیست طبیعی، 68(1)، 23-30.
 28. شعبان­زاده، مهدی، محمدی، حمید، اسفنجاری کناری، رضا، و دهباشی، وحید. (1394). ارتباط کمی بین فقر، آموزش و تولید ناخالص داخلی ایران طی سال­های 89-1363. رفاه اجتماعی، 15(58 (رفاه و ناتوانی))، 37-61.
 29. شعبان­زاده، مهدی، محمودی، ابوالفضل، و اسفنجاری کناری، رضا. (1394). بررسی اثر انتقال قیمت‏های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 29(1)، 55-67.
 30. زمردیان، غلامرضا، شعبان­زاده، مهدی، و شریعت­زاده، ایرج. (1394). بررسی اثرپذیری بازار سرمایه ایران از عدم اطمینان سیاست پولی و مالی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 6(25)، 81-106.
 31. اسفنجاری کناری، رضا، شعبان­زاده، مهدی، جانسوز، پریناز، و امیدی، احمد. (1394). بررسی کارایی مصرف انرژی در گلخانه­های تولید خیار استان تهران. مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)، 46(2)، 125-134.
 32. شعبان زاده، مهدی، و محمودی، ابوالفضل. (1394). بررسی امکان جمع­پذیری میوه و خشکبار،‌ انواع سبزی‌‌، حبوبات و فرآورده­های سبزی: کاربرد تئوری مرکب سازی تعمیم یافته. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 29(4)، 345-358.
 33. علم الهدی، سید سجاد، طریقی، سمانه، شعبان­زاده، مهدی، و خواجویی­پور، امین. (1394). شناسایی و تحلیل نقش عوامل موثر بر گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده تورم در ایران با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی. اقتصاد مالی، 9(31)، 41-56.
 34. اسماعیلی، عبدالکریم، و شعبان­زاده، مهدی. (1393). تعیین محصولات خاص کشاورزی ایران جهت فرآیند الحاق به WTO و سیاستگذاری‌های داخلی. فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6(21)، 81-101.
 35. زمردیان، غلامرضا، شعبان‌زاده، مهدی، و فریادرس، ولی اله. (1393). بررسی و مقایسه امنیت سرمایه­گذاری در بازار های سهام، طلا‌، ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR). دانش سرمایه‌گذاری، 4(13)، 63-84.
 36. شعبان­زاده، مهدی، شاهنوشی، ناصر، دانشور، محمود، مجاوریان، مجتبی، قربانی، محمد. (1392). بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 21(81)، 50-23.
 37. شاهنوشی فروشانی، ناص، دانشورکاخکی، محمود، تبرائی، محسن، شعبان­زاده خوشرودی، مهدی و اکبری، محمدکاظم. (1391). بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 20(79)، 112-89.
 38. شعبان­زاده، مهدی، شاهنوشی، ناصر، دانشور، محمود، قربانی، محمد، و مجاوریان، مجتبی. (1391). بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری. دانش کشاورزی وتولید پایدار، 22(4)، 44-29.
 39. شاهنوشی، ناصر، و شعبان­زاده، مهدی. (1391). اثر اعتبارات بنگاه‌های زودبازده بر بهره‌وری عوامل تولید کشاورزی شهرستان بابل. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43(3)، 511-521.
 40. شعبان­زاده، مهدی، شاهنوشی فروشانی، ناصر، دانشورکاخکی، محمود، قربانی، محمد، و مجاوریان، سیدمجتبی. (1390). بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(3)، 137-155.
 41. قربانی، محمد، شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، و فرهمندگلیان، کاظم. (1389). ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در استان خراسان رضوی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 3(89)، 71-60.

ج- مقاله­های ارائه شده در سمينارها و كنفرانس­ها:

 1. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1402). تحلیل واردات محصولات راهبردی بخش كشاورزی ايران با تاكید بر تجارت آب مجازی، سومین كنفرانس دو سالانه اقتصاد آب، تهران.
 2. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، جاودان، ابراهیم، و آبنار، شهیاد. (1401). مروری بر تجربه صندوق­های ثروت ملی و گذار از انرژی‌های تجدیدناپذیر در کشورهای آفریقایی: رهیافتی نوین برای ایران، دومین همایش ثروت ملی و عدالت بین نسلی، تهران.
 3. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی و جاودان، ابراهیم. (1400). تجزيه و تحلیل نقش محصولات آب­اندوز و آب­بر در تعیین الگوی بهینه كشت محصولات زراعی (مطالعه موردی: دشت قزوین/ایران). هفدهمین كنگره علوم خاك ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، کرج.
 4. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی و حسینی، سیدصفدر. (1400). الگوی مصرف موادغذایی، دریافت مواد مغذی و امنیت غذایی در کلانشهر تهران، دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی، سنندج.
 5. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی، جاودان، ابراهیم و اسفنجاری کناری، رضا. (1400). ارزیابی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران، دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی، سنندج.
 6. غلامرضا، پیکانی ماچیانی، و شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1397). تعیین ترکیب ابزارهای سیاستی آب­اندوز در زیربخش زراعت استان قزوین با استفاده از الگوی برنامه­ریزی ریاضی مثبت(PMP) تحت تابع عملکرد درجه سوم مقعر، یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، کرج.
 7. Kavoosi-Kalashami, M., Shabanzadeh, M., Pakravan, M. R., & Alipour, H. R. Examining the gold coin market of Iran in the rational expectations framework using the artificial neural network.
 8. باستانی، مهدی، شعبان­زاده، مهدی، محمدیان، فرشاد. (1393). الگوسازی و تحلیل نوسانات قیمتی بازار خوراک دام و طیور ایران، نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، کرج.
 9. باستانی، مهدی، شعبان­زاده، مهدی، کاوسی، محمد. (1393). بررسی ارتباط میان صادرات و رشد قیمت مواد خوراکی در ایران، نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، کرج.
 10. شعبان­زاده، مهدی، اسفنجاری کناری، رضا، و جانسوز، پریناز. (1393). الگوسازی تقاضای واردات محصولات زراعی ایران با به کارگیری روش EDA و داده های پانل، نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، کرج.
 11. خواجویی پور، امین، شعبان­زاده، مهدی، و محمدیان، فرشاد. (1393). اولویت بندی خط مشی های بازاریابی شرکت های تعاونی مطالعه موردی: شرکت تعاونی گردوداران شهرستان بافت، نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران، کرج.
 12. فرهمند، کاظم، شعبان­زاده، مهدی، و قربانی، محمد. (1388). الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی، سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی، مشهد.

د- طرح­های پژوهشي انجام شده:

1. موسسه پژوهش­های برنامه­ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. (1402). تاثیر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی ایران. مجری: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

2. موسسه پژوهش­های برنامه­ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. (1402). تحلیل بازار صادراتی پسته ایران. مجری: ابراهیم جاودان، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

3. موسسه پژوهش­های برنامه­ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. (1402). برآورد تابع تقاضای واردات نهاده­های دامی با تاکید بر ایجاد تنوع در مبادی وارداتی. مجری: کتایون شمشادی، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

4. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (1400). تحليل آثار حذف ارز ترجيحی نهاده­های وارداتی بر رفاه مصرف کنندگان محصولات پروتئينی. مجری: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

5. معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی (1400). تجزیه و تحليل بازار و قيمت نهاده­های ذرت، جو و کنجاله سویا. مجری: ابراهیم جاودان، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

6. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان تهران (1399). استخراج و تهیه اطلس امنیت غذائی استان تهران. مجری: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

7. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان تهران (1399). مواد و روش­های برآورد امنیت غذائی استان تهران. مجری: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

8. وزارت کار و امور اجتماعی (1391). تنظیم سند اشتغال استان خراسان رضوي. مجری: سازمان جهاد دانشگاهی مشهد، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

9. وزارت صنعت، معدن و تجارت (1390). بررسی اثربخشی تسهیلات زودبازده در زمینه فرش دستباف. مجری: ناصر شاهنوشی، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

10. دانشگاه فردوسی مشهد (1390). تاثیر به کارگیري فارغ التحصیلان رشته علوم دامی بر بهره‌وري واحدهاي دام شیري استان خراسان رضوي. مجری: ناصر شاهنوشی، همکار، مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

11. دانشگاه فردوسی مشهد (1389). برآورد ارزش خدمات اقتصادي و اکولوژیکی زنبور عسل در استان خراسان رضوي. مجری: محمد قربانی، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

12. دانشگاه فردوسی مشهد (1389). الگوي کلان تاثیرگذاري ترویج و آموزش کشاورزي بر بخش کشاورزي. مجری: محمد قربانی، همکار: مهدی شعبان­زاده خوشرودی.

هـ-گزارشات كاری:

 1. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ جاودان، ابراهیم؛ حیدری، رضا؛ رجبی، احسان. (1402). بررسی روابط تجاری ایران و عراق با تاکید بر بخش کشاورزی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 2. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ حقانی، فردین؛ فخری، معصومه؛ رضایی، نیلوفر؛ ساجدی الماسی، هوشنگ. (1402). مدیریت بازار میوه­های گرمسیری و امکان توسعه تولید آن­ها در ایران. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 3. حیدری، رضا؛ جاودان، ابراهیم؛ شعبان­زاده، مهدی؛ عبدالهی، علی؛ عبداله­زاده، محمود؛ مسافر، نرگس؛ بختیاری، آتوسا؛ ساجدی الماسی، هوشنگ. (1402). پتانسیل­های تجاری ایران و برزیل در بخش کشاورزی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 4. طوسی، ماندانا. باغستانی، علی اکبر؛ جاودان، ابراهیم؛ خالدی، کوهسار؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ شمشادی، کتایون؛ فروهش تهرانی، غلامرضا؛ عباسی، اکرم؛ حقانی، فردین؛ نصراصفهانی، اسماعیل؛ شیخعلی، مرتضی؛ لوایی، رسول؛ علی ملایری، فرزین. (1402). تصویر اقتصاد کشاورزی ایران در دهه گذشته (1400-1390). موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 5. حقانی، فردین؛ علی ملایری، فرزین؛ لوایی، رسول؛ نصراصفهانی، اسماعیل؛ خالدی، کوهسار؛ جاودان، ابراهیم؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ اردسمانی، مریم؛ صالح نیا، مینا؛ فخری، معصومه؛ اصفهانی، سید محمد جعفر؛ مدنی­راد، محمدرضا؛ کلائی، علی؛ مسافر، نرگس؛ عبدالهی، علی اصغر؛ بختیاری، آتوسا؛ ساجدی الماسی، هوشنگ؛ عبداله­زاده، محمود؛ اسماعیل نیا، حسین؛ فروهش تهرانی، غلامرضا؛ رضایی، نیلوفر؛ بخشی، محمدرضا؛ پالوج، مجتبی. (1402). گزارش تحلیلی و تطبیقی شاخص­های عملکرد وزارت جهاد کشاورزی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 6. جاودان، ابراهیم؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1401). مبادلات تجاری بخش کشاورزی ایران با کشورهای حوزه اوراسیا. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 7. جاودان، ابراهیم؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1401). تحليل پتانسيل­های صادراتی ایران به مالزی، اندونزی و ویتنام. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 8. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ جاودان، ابراهیم. (1401).­ تحلیل پتانسیل­های صادراتی ایران به اندونزی، ویتنام، سنگاپور و تایلند. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 9. جاودان، ابراهیم؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ شمشادی، کتایون؛ فهیمی­فرد، محمد. (1401). تحليل پتانسيل­های صادراتی ایران به کشورهای حوزه آفریقا. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 10. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ جاودان، ابراهيم؛ صالح­نيا، مينا؛ اصفهانی، سيدمحمدجعفر؛ کلائی، علی؛ نصر اصفهانی، اسماعيل؛ لوایی آدریانی، رسول؛ هلالی، علی؛ حقانی، فردین؛ علی ملایری، فرزین. (1401). تأثير بحران روسيه و اوکراین بر امنيت غذایی ایران و فرصت­های پيش رو. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 11. شمشادي، کتايون؛ جاودان، ابراهيم؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدي؛ گيلانپور، اميد؛ شاهمرادي­فرد، منوچهر. (1401). مستندسازي سياست ارز ترجيحي در ايران طی سال­های 1401-1397 و تجربیات اصلاح آن. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 12. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ جاودان، ابراهیم. (1401). پتانسيل­های صادراتی بخش کشاورزی ایران به کشور چين. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 13. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ الهام باریکانی. (1401). آثار ویروس کرونا بر بخش خرده­فروشی کشورهای عضو OECD و اقدامات سياستی برای مقابله با آن. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 14. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ جاودان، ابراهيم؛ باغستانی، علی اکبر؛ حيدری، رضا. (1401). بررسی امکان صادرات گندم و دانه­های روغنی روسيه به کشورهای همسایه و منطقه. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 15. علی ملایری، فرزین؛ جاودان، ابراهيم؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ شاهمرادی­فرد، منوچهر. (1401). بررسی امکان سنجی واردات گوشت قرمز از کشورهای آفریقایی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 16. خالدی، کوهسار؛ اردستاني، مریم؛ باغستاني، علي اکبر؛ جاودان، ابراهیم؛ رجبي، احسان؛ شعبان­زاده، خوشرودی، مهدی؛ شمشادی، کتایون؛ طوسي، ماندانا. (1401). عملکرد وزارت جهادکشاورزی از منظر اقتصادی در یک سال اول دولت سیزدهم. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 17. امامی، جهانبخش؛ حسینی ثابت، سید مسعود؛ ذبیحی افروز، رمضانعلی؛ حقانی، فردین؛ هلالی، علی؛ نصر اصفهانی، اسماعیل؛ شیخعلی، مرتضی؛ شعبان­زاده خوشرودی، مهدی. (1401). کشورهای برتر تولیدکننده محصولات کشاورزی در جهان و جایگاه ایران و استان­های برتر تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 18. مهدی شعبان­زاده خوشرودی؛ باریکانی، الهام. (1400). اقدامات کشورهای منطقه منا برای مقابله با ویروس کرونا. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 19. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ باریکانی، الهام؛ ذبیحی افروز، رمضانعلی. (1400). بررسی طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 20. شعبان­زاده خوشرودی، مهدی؛ باریکانی، الهام. (1399). اقدامات کشورهای منطقه آ سه آن در مقابله با ویروس کرونا. موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

و- افتخارات علمی و تحصیلی:

دانشجوی برگزیده هفتمین جشنواره علمی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1393).

ز- راهنمايي و مشاوره پايان نامه:

مشاوره 70 پایان نامه کارشناسی ارشد

ح- تدريس:

مقطع كارشناسي:

 • سیاست کشاورزی
 • روش تحقیق
 • کاربرد کامپیوتر در اقتصاد
 • اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی
 • پول، ارز و بانکداری
 • امور مالی عمومی
 • امور مالی بین الملل
 • اقتصاد کلان
 • فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد و مدیریت صنعتی

مقطع کارشناسي ارشد:

 • آمار کاربردی پیشرفته
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • روش تحقیق
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد مدیریت
 • اقتصاد خرد پیشرفته
 • بازاریابی صنعتی
 • تحقیقات بازاریابی
 • بازاریابی نوآورانه و کارآفرینی

د- عضویت در کمیته­ی داوری فصلنامه­ها:

 • اقتصاد کشاورزی و توسعه
 • برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
 • تحقیقات تولیدات دامی
 • تحقیقات اقتصاد کشاورزی
 • فصلنامه مهندسی بیوسیستم ایران (مجله علوم کشاورزی ایران)
تاریخ به روزرسانی: 1402/10/04
تعداد بازدید: 117
ثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal