نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره موسسه</span>درباره موسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی موسسه</span>معرفی موسسه
معرفی موسسه
چشم انداز
ماموریت
ساختارسازمانی
افتخارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار موسسه</span>ساختار موسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هیات امنا	</span>هیات امنا
معرفی
اعضاء
مصوبات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ریاست</span>حوزه ریاست
ریس موسسه
معاون
معاون پژوهشی
مشاور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
معرفی
اعضاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های پژوهشی</span>گروه های پژوهشی
آمایش و توسعه کشاورزی
اقتصاد منابع و تولید
امنیت غذایی و خودکفایی
تجارت وسیاست های حمایتی
توسعه روستایی و نظام های بهره برداری
صنایع کشاورزی
برنامه ریزی
نظام های مدیریتی بخش کشاورزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت ها</span>مدیریت ها
مدیریت خدمات پژوهشی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه و اولویت های پژوهشی	</span>برنامه و اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه و اولویت های پژوهشی سال 1394</span>برنامه و اولویت های پژوهشی سال 1394
برنامه پژوهشی سال 1394
اولویت های پژوهشی سال 1394
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شیوه ها و فرآیندهای پژوهشی</span>شیوه ها و فرآیندهای پژوهشی
آیین نامه پژوهشی
فرایند ارائه پروپوزال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمایت از پایان نامه و رساله ها</span>حمایت از پایان نامه و رساله ها
آئین نامه حمایت از پایان نامه و رساله ها
اولویت های موضوعات پایان نامه و رساله ها
تفاهم نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد پژوهشی</span>عملکرد پژوهشی
عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته در سال 1393
عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته در سال 1394
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و توانمند سازی</span>آموزش و توانمند سازی
تقویم کارگاه های آموزشی
کارگاه های آموزشی برگزارشده
گزارش شرکت در همایش،دوره هاو کارگاه های داخلی و بین المللی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشست و مشاوره های علمی </span>نشست و مشاوره های علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشست های علمی</span>نشست های علمی
تقویم نشست های علمی
نشست های علمی برگزارشده
مشاوره های علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
کتاب
مطالعات جامع احیاوتوسعه کشاورزی
گزارش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فصلنامه های علمی-پژوهشی</span>فصلنامه های علمی-پژوهشی
فصلنامه اقتصادکشاورزی وتوسعه
فصلنامه روستا وتوسعه
خبرنامه
انتشارات سازمان های تخصصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
درباره کتابخانه
تازه های کتابخانه
سیستم کتابخانه
تماس با ماثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal