رضا حیدری

بسمه‌‌تعالي

مشخصات و سوابق تجربي علمي، تحقيقي و آموزشي

عضو هيات علمي (استادیار پایه 4) - گروه پژوهشی سیاست‌های کشاورزی و غذا - موسسه پژوهش‌­های برنامه‌­ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه ­روستایی

آدرس پستي: تهران، بلوار كريم خان زند، خیابان رودسر، موسسه پژوهش­های برنامه‌­ريزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه­ روستایی

تلفن: 42916000-021

پست الکترونیک اداری: r.heydari@agri-peri.ac.ir

پست الکترونیک شخصی: rezaheidari3631@gmail.com

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=exMJ3BAAAAAJ&hl=en&sortby=pubdate

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-5813-3645

تحصیلات:

دکتری: اقتصاد کشاورزی (اقتصاد تولید)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 96-1391

فوق لیسانس: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، 91-1388

لیسانس: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، 88-1384

تجارب حرفه‌ای:

 1. عضو هیات علمی (استاديار) - موسسه پژوهش­های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی از سال 1399 تا کنون

كارها و سوابق علمي:

الف) كتاب‌ها:

 1. حیدری، رضا؛ نجفیان، فرزانه و عبادی، فرزانه. (1402). وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان در سال 2021، موسسه پژوهش­های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.
 2. باغستانی، علی‌اکبر؛ جاودان، ابراهیم؛ حیدری، رضا؛ شعبان‌زاده خوشرودی، مهدی؛ شمشادی، کتایون و فهیمی فرد، سید محمد. (1401). جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری شانگهای (تجارت کشاورزی-امنیت غذایی). موسسه پژوهش­های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی.

ب) مقاله‌های منتشر شده در مجلات علمي-پژوهشي:

 1. دانشور کاخکی، محمود و حیدری، رضا. (1390). بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، (25)4: 526-517. doi: 10.22067/jead2.v0i0.12191
 2. حیدری، رضا و شاهنوشی، ناصر. (1391). بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، (13)4: 179-193. doi: 20.1001.1.20086407.1391.4.13.10.0
 3. حیدری، رضا و شاهنوشی، ناصر. (1391). انتقال قیمت نهاده‌های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی (مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی). اقتصاد کشاورزی و توسعه، (3)20: 154-135. doi: 10.22067/jead2.v0i0.12191
 4. نبی‌زاده ذوالپیرانی، مجتبی؛ حسینی یکانی، علی و حیدری، رضا. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزي (مطالعه موردي استان گیلان). کارآفرینی و کشاورزی، (3)2: 18-9.
 5. سه چوبی، رضا؛ یزدانی، احمدرضا؛ حسینی یکانی، سیدعلی و حیدری، رضا. (1394). بررسی بهره‌وری عوامل تولیدی و رقابتی در تولید گوشت مرغ (مطالعه موردی: مرغداری‌های شهرستان نیشابور). تحقیقات دام و طیور، 4(1): 61-53. doi: 10.22077/jlr.2015.338
 6. امیرنژاد، حمید و حیدری، رضا. (1394). عوامل مؤثر بر الگوی مصرف ماهی در خانوارها (مطالعه موردی: شهرستان ساری). مجله علمی شیلات ایران، 24(3): 165-177. doi: 10.22092/isfj.2017.110201
 7. نبی‌زاده، مجتبی؛ کاوسی کلاشمی، محمد؛ حیدری، رضا و روشنفر، محمدعلی. (1395). تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر الگوی انتقال قیمت بازار گوشت گوسفند در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 8(29): 177-198. doi: 20.1001.1.20086407.1395.8.29.10.0
 8. حیدری، رضا؛ نبی‌زاده ذوالپیرانی، مجتبی؛ مجاوریان، سید مجتبی؛ خانکشی‌پور، غلامرضا و دزیانی، سعید. (1395). عوامل مؤثر بر مقدار مصرف برنج در سبد غذایی خانوارهای شهرستان رشت. اقتصاد کشاورزی و توسعه، (4)24: 126-109. doi: 10.30490/aead.2017.59055
 9. حیدری، رضا؛ مجاوریان، سید مجتبی و نبی‌زاده ذوالپیرانی، مجتبی. (1395). اثر بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی، (1)10: 16-1. doi: 10.22034/iaes.2016.19053
 10. حیدری، رضا؛ حسینی یکانی، سید علی؛ مجاوریان، سید مجتبی و نیکویی، علیرضا. (1396). اندازه‌گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه‌های کشاورزی زاینده‌رود. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 31(3): 252-266. doi: 10.22067/jead2.v31i3.65125
 11. ﺣﻘﯿﻘﺖﻧژاد، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ یزدانی، احمدرضا و رفیعی، حامد. (1396). ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮد ﺷﯿﺮ در گاوداريﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن. پژوهش‌های تولیدات دامی، (16)8: 136-129.

12. Heydari, Reza; Hosseini Yekani, Seyed Ali and Roshanfar, Mohammad Ali. (2016). the Effects of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables of Iran, The effects of fiscal policy on macroeconomic variables of Iran. International Journal of Resistive Economics, 4(2), 1-20. Doi: 20.1001.1.23454954.2016.4.2.1.8

 1. حسینی یکانی، سید علی و حیدری، رضا. (1399). تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی با استفاده از منطق فازی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 28(3): 93-124. doi: 10.30490/aead.2020.252673.0
 2. حیدری، رضا و سید محمدرضا. (1401). به‏کارگيری مدل‌ داده‌کاوی هيبريدی (الگوريتم ژنتيک-موجک-شبکه عصبی عميق-شبيه‌سازی مونت‌کارلو) برای پيش‌بينی قيمت محصولات کشاورزی: مطالعه موردی قيمت آتی زعفران در بورس کالای کشاورزی. (4)30: 105-73. doi: 10.30490/aead.2023.357440.1412
 3. حاج سیدجوادی، سید محمدرضا و حیدری، رضا. (1401). طراحی مناسب‌ترین مدل هیبریدی پیش‌بینی قیمت آتی زعفران نگین در بورس کالای کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 53(4): 1023-1041. doi: 10.22059/ijaedr.2022.336850.669122
 4. حیدری، رضا و حاج سیدجوادی، سید محمدرضا. (1402). بررسی رابطه علیت بین نرخ ارز و تجارت کودهای شیمیایی در ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ. اقتصاد کشاورزی، (3)17: 1-16. doi: 10.22034/iaes.2023.1989227.1971
 5. حاج سیدجوادی، سید محمدرضا و حیدری، رضا. (1402). به کارگیری مدل‌های هیبریدی مبتنی بر یادگیری ماشین عمیق در کشاورزی هوشمند با تأکید بر پیش‌بینی قیمت آتی پسته. اقتصاد و توسعه کشاورزی، (3)37: 25-35. doi: 10.22067/jead.2023.79545.1165
 6. خالدی، کوهسار و حیدری، رضا. (1402). بررسی نقش بیمه کشاورزی بر اقتصاد روستایی ایران با تمرکز بر بخش کشاورزی. روستا و توسعه، 26(1): 251-274. doi: 10.30490/rvt.2023.356374.1411
 7. حاج سیدجوادی؛ سید محمدرضا؛ حیدری، رضا و عباسی، فریبا. (1402). برآورد قیمت آتی پسته در بورس کالای کشاورزی با استفاده از الگوی هیبریدی «تبدیل موجک-گرادیان تقرب‌یافته درختی». اقتصاد کشاورزی، (1)17: 79-108. doi: 10.22034/iaes.2023.1974208.1959

20. Heydari, R. (2023). A flexible combination forecast method for modeling agricultural commodity prices: A case study Iran’s livestock and poultry meat market. Journal of Agricultural Economics and Development, 37(2): 177-202. https://doi.org/10.22067/jead.2023.82122.1187

ج) مقاله‌های ارائه شده در سمينارها و كنفرانس‌ها:

 1. حیدری، رضا و حسینی یکانی، سید علی. (1392). چگونگی انتقال قیمت بازار ماهی قزل آلای ایران در شرایط هدفمند شدن یارانه‌ها. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار: https://civilica.com/doc/257714
 2. روشنفر، محمدعلی؛ صبوحی صابونی، محمود و حیدری، رضا. (1392). بهینه‌سازی جیره غذایی مرغ گوشتی با در نظر گرفتن حاشیه اطمینان؛ کاربرد برنامه‌ریزی غیرخطی با محدودیت‌های تصادفی. انجمن علوم دامی دانشگاه باهنر کرمان، کد شناسه: 6141943220593532
 3. حیدری، رضا؛ حسینی یکانی، سید علی و روشنفر، محمدعلی. (1392). تعیین الگوی بهینه کشت و تحلیل شاخص‌های پایدار همسو با کشاورزی پایدار با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی کسری با اهداف چند گانه (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان). اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار: https://civilica.com/doc/241654
 4. روشنفر، محمدعلی؛ حسینی یکانی، سید علی و حیدری، رضا. (1393). بررسی روابط پویا و بلندمدت بین مصرف انرژی بخش جاده‌ای و انتشار کربن در ایران. چهارمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست، تهران. https://civilica.com/doc/324592
 5. حیدری، رضا؛ حسینی یکانی، سید علی و نبی‌زاده ذوالپیرانی، مجتبی. (1393). بررسی اثر متغیرهای کلان بخش کشاورزی بر توزیع درآمد مناطق روستایی ایران. کنفرانس بین‌المللی و آنلاین اقتصاد سبز: https://civilica.com/doc/278620
 6. حیدری، رضا و حسینی یکانی. (1393). نحوه انتقال قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازار غلات ایران. نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران: https://civilica.com/l/5110
 7. پارساشریف، حدیثه؛ حسینی یکانی، سیدعلی و حیدری، رضا. (1395). اولویتبندی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی بانک کشاورزی). دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بابل: https://civilica.com/doc/554918

د) طرح‌های پژوهشي انجام شده:

 1. وزارت اقتصاد و دارایی استان مازندران. (1394). بررسی علل و موانع جذب سرمایه داخلی و خارجی با تأکید بر شاخصهاي کسب و کار و ارائه راهکارهاي رفع آن، مجری: سیدعلی حسینی یکانی، همكار: رضا حیدری
 2. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. (1394). ارزیابی اقتصادي استفاده از آب شور در صنعت/کشاورزی/ آب شرب. مجری: سیدعلی حسینی یکانی/سیدمجتبی مجاوریان/حمید امیرنژاد، همكار: رضا حیدری و محمدعلی روشنفر.
 3. وزارت اقتصاد و دارایی استان مازندران. (1394). بررسی آثار پرداخت یارانه نقدي بر توزیع درآمد خانوارهاي شهري و روستایی استان مازندران، مجری: سیدعلی حسینی یکانی، همكار: رضا حیدری.
 4. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. (1395). بودجه‌ریزي عملیاتی و تعیین اولویتهاي بودجه در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، مجری: سیدعلی حسینی یکانی، همكار: رضا حیدری و محمدعلی روشنفر
 5. وزارت اقتصاد و دارایی استان مازندران. (1395). تعیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک‌هاي استان مارندران، مجری: سیدعلی حسینی یکانی، همكار: رضا حیدری.
 6. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. (1396). تعیین پرتفوي بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزي به متقاضیان در بخش‌هاي مختلف کشاورزي به کمک منطق فازي در استان مازندران، مجری: سیدعلی حسینی یکانی، همكار: رضا حیدری
 7. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی. (1400). بررسی آثار همه‌گیري کووید-19 در بخش کشاورزي و امنیت غذایی احصاء توصیههاي سیاستی کوتاه‌مدت و میان مدت در ایران، مجری: فاطمه پاسبان، همكاران: رضا حیدری، کوهسار خالدی و احسان رجبی
 8. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی. (1401). طراحی مدل پیش‌بینی قیمت‌های خرده‌فروشی بازار محصولات اساسی: گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر، مجری: رضا حیدری، همكار: سید محمدرضا حاج سیدجوادی
 9. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی. (1402). بررسی رابطه بین نرخ ارز و حجم تجارت نهاده‌های بخش کشاورزی (مطالعه موردی کنجاله سویا، ذرت، جو و کودهای شیمیایی)، مجری: رضا حیدری، همكار: سید محمدرضا حاج سیدجوادی

هـ) گزارشات كاری:

 1. حیدری، رضا و نجفیان، فرزانه. (1400). ابزارهای مختلف تامین مالی زنجیره‏ ارزش محصولات کشاورزی و تجربیات کشورهای مختلف در زمینه حمایت‌های مرتبط با تامین مالی نهاده‌های وارداتی. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 2. شمشادی، کتایون و حیدری، رضا. (1400). بررسی قیمت‌های هفتگی بازارهای داخلی و خارجی کالاهای اساسی. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 3. شمشادی، کتایون؛ حیدری، رضا و نجفیان، فرزانه. (1400). بررسي پتانسيل‌هاي صادراتي و وارداتی محصولات كشاورزي ايران و كشورهای همسايه. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 4. شمشادی، کتایون؛ حیدری، رضا؛ رجبی، احسان؛ باغستانی، علی اکبر و فروهش تهرانی، غلامرضا. (1400). تولید محتوی «طرح اجرای اصلاح و کارآمدسازی نظام يارانه‌ای». موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 5. حسينی ثابت، سید مسعود؛ امامی، جهانبخش؛ شمشادی، کتایون؛ طوسی، ماندانا؛ حيدری، رضا؛ اردستانی، مریم و رجبی، احسان. (1400). اطلس شاخص‌ها و سیاست‌های بخش کشاورزی ایران. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 6. ذبيحی افروزی، رمضانعلی؛ حیدری، رضا و همکاران. (1400). سیمای کشاورزی استان‌های اردبیل، قم، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، لرستان و یزد. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 7. حیدری، رضا. (1401). روش‌های کاهش تعرفه‌ها در مذاکرات موافقت نامه اوراسیا. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 8. نصراصفهانی، اسماعيل؛ باغستانی، علی اکبر؛ هلالی، علی؛ حقانی، فردین؛ فهيمی‌فرد، سيدمحمد و حيدری، رضا. (1401). برنامه کاهش هزینه غذا از طریق ارتقاء بهره‌وری توليد و ساماندهی شبکه‌های توزیع. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 9. شعبان‏زاده، مهدی؛ جاودان، ابراهیم؛ باغستانی، علی اکبر و حیدری، رضا. (1401). بررسی امکان صادرات گندم و دانه‌های روغنی روسيه به کشورهای همسايه و منطقه. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 10. حیدری، رضا؛ باغستانی، علی اکبر و شعبان‌زاده، مهدی. (1401). توسعه دیپلماسی در بخش کشاورزی. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 11. علی ملایری، فرزین؛ حیدری، رضا و همکاران. (1401). سيمای آخرین وضعيت کشاورزی و منابع طبیعی ایران و 15 کشور همسایه. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 12. باغستانی، علی اکبر؛ حيدری، رضا و همکاران. (1401). برنامه همکاری‌های یکپارچه دو کشور ایران و افغانستان در بخش کشاورزی. موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.
 13. حيدری، رضا و شعبان‌زاده، مهدی. (1401 و 1402). پایش تجارت و بازارهای بين‌المللی محصولات کشاورزی ایران (گزارش ادواری). موسسه پژوهش‌های برنامه‌ريزی و اقتصاد کشاورزی.

و) راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه:

مشاوره 4 پایان‌نامه کارشناسی ارشد

ز) تدريس:

مقطع كارشناسي:

 • اقتصاد نیروي کار (اقتصاد کشاورزی)
 • سیاست کشاورزي (اقتصاد کشاورزی)
 • اقتصاد تولید کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)
 • مدیریت واحدهاي کشاورزي (اقتصاد کشاورزی)
 • مدیریت و حسابداري واحدهاي دامی (علوم دامی)

تاریخ به روزرسانی: 1402/10/04
تعداد بازدید: 98
ثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal