عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته در سال 1396
ردیف عنوان مجری فایل گزارش
 1  امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی های نوین در بخش کشاورزی  آرزو باقرزاده 
برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید 
 2   تحلیل و مقایسه بهره وری کلی و جزیی عوامل تولید بین دو روش کشت بذری و نشایی چغندرقند  محسن رفعتی  در حال ویرایش 
 3تحلیل چالش های ارتقای بهره وری محصولات باغی   ابوالفضل علیخانی  فایل 
 4 بررسی مسایل و مشکلات فراروی توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی  صفورا کریمی کمال آباد 
 برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 5 تحلیل چالش های ارتقای بهره وری محصولات زراعی  علی کلایی  فایل 
 6 تحلیل چالش‌های ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و ارائه راهکارهای حمایتی از طریق استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی( گوشت مرغ، تخم مرغ و ماهی) سیدحسن رضوی فایل
 7 بررسی تجربیات کشورها در سیاست‌های ارتقاء آگاهی و سواد تغذیه‌ای و ارائه راهکار برای ایران فرزانه عبادی  فایل 
 8 بررسی چالش‌های اصلی امنیت غذایی و ارائه راهبردها با تاکید بر محصولات اساسی کشاورزی (دانه‌های روغنی، تولیدات دام و طیور و شیلات) علی اکبر عظیمی
برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید 
 9 تحلیل روند تغییرات سهم هزینه مواد خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی غلامرضا فروهش تهرانیدرحال ویرایش 
 10 تحلیل چالش‌های مدیریت ذخایر غلات در جهان و ارائه راهبردها اسماعیل نصر اصفهانی فایل
 11 تبیین چالش‌های عدم توجه به کشاوری حفاظتی و ارایه راهکارهای توسعه آن جهانبخش امامی در حال ویرایش 
 12 تحلیل و تکمیل اطلاعات پارامترهای مرتبط با هواشناسی در محاسبه نیاز خالص آبی گیاه الهام باریکانی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید. 
 13 تحلیل و تکمیل اطلاعات پارامترهای مرتبط با خاک در محاسبه نیاز خالص آبی گیاه آتوسا بختیاری برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 14 بررسی نقش آمایش در توسعه کشاورزی محمدرضا بخشی  در حال ویرایش 
 15 چالش‌های زیست محیطی ناشی از توسعه گلخانه‌ها مهرناز بنی اعمامبرای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 16 تحلیل و تکمیل اطلاعات پارامترهای مرتبط با گیاه در محاسبه نیاز خالص آبی گیاه  رمضانعلی ذبیحی افروزبرای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 17 بررسی و نقش آثار بازچرخانی آب در توسعه بخش کشاورزی از منظر زیست محیطی  سیدمسعود حسینی برای دریافت  فایل با موسسه تماس بگیرید
 18 تبیین عوامل اصلی تخریب منابع پایه(جنگل و مرتع، اب،خاک...) و ارائه راهبردهای مقابله با آن  محمود عبداله زاده در حال ویرایش 
 19 شناسایی چالش های ناشی از خشکسالی با استفاده از فناوری های نوین و راهکارهای مقابله با آن  علی اصغر عبدالهی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 20 بررسی چالش های تداوم روند موجود مکان استقرار گلخانه ها و ارائه الزامات مکان یابی مناطق مستعد کشور برای توسعه آن ها  فردین حقانی  فایل 
 21 تحلیل آثار اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی طی سالهای 1394-95 سعید دزیانی فایل 
 22 تحلیل چالش های فعلی فعالیت های زیربنایی (آب و خاک) و ارائه چشم انداز آینده تداوم روند موجود  هوشنگ ساجدی  فایل 
 23 چالش های اجرای برنامه عملیاتی ساماندهی جامعه عشایری در برنامه ششم  هوشنگ ساجدی  فایل 
 24 تحلیل چالش های واگذاری فعالیت های قابل واگذاری کشاورزی و منابع طبیعی به بخش غیردولتی و ارائه راهکارها شهره سلطانی خانکهدانی  فایل 
 25 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش تولید دانه های روغنی و ارائه راهکارهاشهره سلطانی خانکهدانی  فایل 
 26 چشم اندازادامه روند کنونی فعالیت های آبخیزداری و ارائه سیاست های مناسب برای تحقق اهداف برنامه ششم  مرتضی شیخعلی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 27 تحلیل چالش های مدیریت تعاونی های تولید بخش کشاورزی و راهکارهای برون رفت از آن  اکرم عباسی  فایل 
 28 بررسی نقش تشکل ها و نظام های صنفی در فعالیت های بخش کشاورزی  اکرم عباسی  فایل 
 29 تحلیل چگونگی مقابله با چالش های نظام های آموزش و ترویج کشاورزی از طریق نظام نوین ترویج کشاورزی  میترا معظمی  فایل 
 30 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش شیرو فرآورده ها و ارائه راهکارها  فرزین علی ملایری  فایل 
 31 بررسی و تحلیل راهبردها، سیاست و اقدامات بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه ششم و مقایسه آن  سیدمحمد موسوی  فایل 
 32 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش تولید دانه های روغنی و ارائه راهکارها  علی هلالی  فایل 
 33 تدوین اطلس تولید شهرستانی برای محصولات زراعی، باغی، دام و طیورو شیلات  حسن پسندیده نیابرای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 34 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران: زرشک قائنات  ساسان جوافشان  برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 35 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران: خرمای بم  محمد متولی  برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 36 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران: گل نرکس بهبهان  سیداصغر موسوی  برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 37 بررسی روش های ارتقا سطح امنیت فیزیکی و فنی شبکه و پیاده سازی آن ها     نازنین صدیقی برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 38 بررسی چالش های استقرارانبارهای نگهداری محصولات کشاورزی( چندمنظوره) وارائه الزامات مکان یابی و توسعه آن با توجه به مناطق تولید محصولات کشاورزی مرتبط  جانعلی بهزادنسب  فایل 
 39 بررسی فرصت ها و چالش های فرآوری صنایع تبدیلی کشاورزی درچارچوب اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه  جانعلی بهزادنسب  فایل 
 40 بررسی چالش های تداوم روند موجود استقرار پایانه های صادارتی و ارائه الزامات مکان یابی مناطق مستعد کشور برای توسعه آن ها  رامین رادفربرای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید
 41 بررسی چالش های تداوم روند موجود استقرار سردخانه ها و ارائه الزامات مکان یابی مناطق مستعد کشور برای توسعه آن ها زهرا صفاری  فایل 
 42 ارائه الگوی حمایت های مناسب از تشکل های صنایع کشاورزی  محمد عفتی  فایل 
 43 ارائه الگوی حمایت های مناسب از تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی  محمد عفتی  فایل 
 44 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و ارائه راهکارها(مطالعه موردی گل محمدی)  سیدجواد میر فایل 
 45 بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری کیفی گیاهان دارویی ایران و فرآورده های آن در بازارهای جهانی  سیدجواد میر  فایل 
 46 ارائه الگوی نحوه مشارکت مردم در توسعه باغات در اراضی شیبدار منابع طبیعی غرب کشور مهران برادران نصیری فایل 
 47 تحلیل تجارب جهانی درخصوص حمایت دولت از بیمه کشاورزی و ارائه الگوی مناسب برای ایرانمریم اردستانی  درحال ویرایش  
 48 تحلیل آثار تغییر نرخ تعرفه بر متغیرهای اقتصادی و ارایه نظام تعرفه‏ای بهینه محصولات کشاورزی حساس و خاص (مطالعه موردی: گندم، جو، زعفران، کیوی، ذرت دانه‏ای، دانه‌های روغنی و روغن خوراکی)فاطمه پاسبان در حال ویرایش 
 49 ارائه الگوی مناسب تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ با استفاده از مدل های کمی وآینده پژوهیمحمدرضا حاج سید جوادی  فایل  
 50 تحلیل چالش‌ها، تجارب جهانی و ارائه الگوهای مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی و منابع طبیعیکوهسار خالدی درحال ویرایش
51 ارائه سیاست‏های جایگزین خرید تضمینی گندم با توجه به تحلیل چالش‏های فعلی تأمین منابع مالیکتایون شمشادی در حال ویرایش  
 52 تحلیل چالش‏های فعلی بورس کالای کشاورزی و ارایه الگوی مناسب توسعه آن (مطالعه موردی: محصولات اساسی)احمدعبداله پور در حال ویرایش  
 53 انطباق با الزامات موافقت‏نامه حقوق مالکیت معنوی در سازمان جهانی تجارت توسط نظام کشاورزی ایرانکامران فرزام   در حال ویرایش 
 54 آثار الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت بر بخش کشاورزی(مطالعه موردی: چین، اکراین و روسیه)فرزانه نجفیان  در حال ویرایش  
 55 تحلیل اثربخشی کاهش تراز تجاری و اعمال سیاست های حمایت از بخش کشاورزی بر توان افزایی اقتصادی جامعه روستایی محسن ابراهیم پور فایل  
 56 تحلیل چالش ها و بررسی میزان اثر بخشی نقش تشکل ها در توسعه کشاورزی و روستاییحسین اسماعیل نیا  فایل  
 57 تحلیل چالش ها و ارائه چشم انداز نظام بهره برداری خانوادگی در ایرانفهیمه جهان نما برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید 
 58 امکان سنجی استفاده از فناوری های ارتباطات در توسعه بازار و تأمین منابع فعالیت های کشاورزی در مناطق روستاییاشرف سجادی  فایل  
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/17
تعداد بازدید:
194
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal