عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته در سال 1395

ردیف

عنوان

مجری

فایل گزارش

1 تعیین مناسب ترین فناوری سنجش از دور برای برآورد سطح زیرکشت محصولات زراعی(راهبردی) وباغی
محمود عبداله‌زاده
فایل
2 تعیین مناسب ترین فناوری سنجش از دور برای برآورد میزان تولید محصولات زراعی(راهبردی) وباغی علی اصغر عبدالهی فایل
3 تعیین اولویت فناوری ‏های نوین اثرگذار بر‌توسعه بخش کشاورزی جهانبخش امامی فایل
4 تعیین چگونگی استفاده از سنجش از دور در برآورد خسارت وارده بر منابع‌طبیعی حسن پسندیده‌نیا

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

5 بررسی تجارب جهانی و ایران در نحوه طبقه ‏بندی دشت‏ ها از منظر منابع‏آبی و ارائه معیارهای مناسب برای ایران رمضانعلی ذبیحی افروز فایل
6 تجزیه و تحلیل سیاست تحویل حجمی آب کشاورزی و ارائه راهکارها وهب میرباقری

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

7 فناوری های نوین پساب جهت استفاده در کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست محیطی سید مسعود حسینی فایل
8 تحلیل عوامل مؤثر بر فرونشست زمین در دشت‌ ها با تأکید بر مصرف آب کشاورزی آتوسا بختیاری

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

9 تحلیل عوامل اثرگذار بر کیفیت آب‏ های زیرزمینی مورد مصرف در کشاورزی محمدرضا بخشی فایل
10 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران : عناب بیرجند ساسان جوافشان فایل
11 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران : بادام سامان ساسان جوافشان فایل
12 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران: زیتون رودبار محمدراشدمتولی فایل
13 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران : خرمای پیارم حاجی ‌آباد ‌هرمزگان سیداصغرموسوی فایل
14 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران : گردوی تویسرکان سلیمان کریمی ماچیانی فایل
15 محاسبه اثربخشی اقتصادی توسعه‏ سامانه ‏های نوین ‏آبیاری علی کلائی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

16 محاسبه اثربخشی اقتصادی توسعه شبکه‏ های اصلی و فرعی انتقال آب: مطالعه موردی استان خوزستان ابوالفضل علیخانی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

17 تحلیل عوامل موثر بر مصرف کودهای شیمیایی و سموم توسط تولیدکنندگان نمونه محصولات اساسی و آثار اقتصادی آن محمدرضا مدنی راد

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

18 ارزیابی اقتصادی سرمایه ‏گذاری‏ های دولت در برقی‏کردن چاه‏ های آب کشاورزی آرزوباقرزاده

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

19 ارزیابی اجتماعی سرمایه‏ گذاری‏ های دولت در توسعه سامانه‏ های نوین آبیاری صفورا کریمی کمال آباد فایل
20 ارزیابی اقتصادی سرمایه ‏گذاری ‏های دولت در توسعه مکانیزاسیون احمدقربانی فایل
21 بررسی الزامات دستیابی به خودکفایی (محصولات راهبردی) در مصرف آب سیدعلی اکبر عظیمی فایل
22 تحلیل حمایت دولت از دانش ‏تغذیه ‏ای در اصلاح الگوی مصرف غذا غلامرضا فروهش‌تهرانی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

23 تحلیل شاخص ‏های امنیت‏ غذایی‌و آب در کشورهای حوزه سند چشم‏ انداز20 ساله و تبیین چالش‏ های تحقق اهداف سند در ایران اسماعیل نصراصفهانی فایل
24 تحلیل روند غذایی کشور طی سال‌‌ های برنامه اول تا پنجم توسعه فرزانه عبادی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

25 بررسی تجربیات جهانی در حمایت از بهبود تغذیه و سبد‌غذایی اقشار آسیب پذیر سارا آل‌نبی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

26 بررسی تجربیات جهانی در مدیریت یکپارچه آفات برای ایمنی و سلامت غذا و ارائه راهکارها برای ایران پروین شاهی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

27 ارائه مدل مناسب اثرسنجی تغییر تعرفه‏ های محصولات حساس کشاورزی درچارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت فاطمه پاسبان فایل
28 آثار الحاق به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی در کشورهای منتخب (مطالعه موردی: چین، اکراین، روسیه) فرزانه نجفیان فایل
29 طراحی سیاست‌ های حمایتی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات اساسی منتخب (گندم) ماندانا طوسی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

30 طراحی سیاست‌ های حمایتی برای توسعه زنجیره ‏ارزش محصولات عمده باغی صادراتی: مطالعه موردی پسته و خرما مریم اردستانی فایل
31 طراحی مدل شبیه سازی پیش ‏بینی ارزش افزوده بخش کشاورزی از طریق مدل‌ های اقتصادسنجی و مدل‌ های هوشمند داده‌کاوی محمدرضا حاج‌سیدجوادی فایل
32 تجربیات جهانی و ایران درخصوص نظام و ابزارهای تامین مالی به تفکیک فعالیت‌ های کشاورزی و نظام‌ های بهره ‌برداری : مطالعه موردی فعالیت‌ های گلخانه‌ای) کوهسارخالدی فایل
33 تجربیات جهانی در‏خصوص ابزارهای تامین‏مالی زنجیره ارزش کشاورزی: مطالعه موردی ترکیه و برزیل

احمد عبداله‌پور

فایل
34 تحلیل توسعه‏ روستایی ازمنظر شاخص‏های‌کلان فهیمه جهان‌نما فایل
35 الزامات یکپارچه سازی اراضی شالیزاری در استفاده بهینه از منابع پایه با تاکید بر آب حسین‌اسماعیل‌نیا فایل
36 نقش نظام‏ های بهره‏ برداری در توسعه و پایداری سامانه‏ های نوین آبیاری و ارائه راهکارها محسن‌ابراهیم‌پور فایل
37 نقش نظام‏ های بهره ‏برداری در توسعه و پایداری شبکه ‏های نوین انتقال آب و ارائه راهکارها نورالدین‌رضوی‌زاده فایل
38 مدل مناسب تشکل آب‏بران در حوزه نفوذ چاه از جنبه‏ های اجتماعی، اقتصادی، نهادی با تاکید بر نمونه‏ های موفق و ارائه راهکارها اشرف‌سجادی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

39 ارزشیابی عملکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (94-1384 ) جانعلی بهزادنسب فایل
40 تجربیات جهانی در حمایت از صنایع‏ غذایی: مطالعه موردی کشورهای OECD رامین رادفر فایل
41 طراحی مدل مناسب نظام تامین مالی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی سید جواد میر فایل
42 بررسی تجربیات جهانی در کاربرد فناوری های نانو در صنایع غذایی اعظم خادمی فایل
43 طراحی الگوی مناسب انتقال دانش بهره‏برداری ازماشین‏ آلات کشاورزی به بهره ‏برداران محمد عفتی فایل
44 طراحی الگوی مناسب ارائه خدمات فنی به بهره‏ برداران ماشین‏آلات کشاورزی محمد عفتی فایل
45 بررسی جایگاه صنعت حمل‌ و نقل ریلی کشور در جابجایی محصولات کشاورزی زهراصفاری فایل
46 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش زراعت در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی علی هلالی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

47 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیر بخش باغبانی در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی فردین حقانی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

48 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش دام و طیور در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتی فرزین علی ملایری

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

49 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش دامپزشکی در برنامه‏ ششم و اقتصاد‏مقاومتی فرزین علی ملایری

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

50 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش منابع طبیعی در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتی مرتضی شیخعلی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

51 تعیین الزامات اجرایی امور اراضی در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتی مرتضی شیخعلی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

52 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های توسعه روستایی در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتی اکرم عباسی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

53 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش عشایر در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتی هوشنگ ساجدی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

54 ارزشیابی اثر بخشی نظام نوین ترویج کشاورزی در استان‏های پایلوت(آذربایجان‏شرقی، اردبیل، کرمانشاه و خراسان رضوی) میترا معظمی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

55 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های حفظ نباتات در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتی سعید دزیانی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

56 تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های تعاون روستایی در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتی سید محمد موسوی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

57 طراحی و پیاده سازی توپولوژی جدید در حوزه active مربوط به Lan به صورت alive و بدون اختلال در شبکه نازنین صدیقی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

58 طراحی و پیاده سازی Plan جدید در حوزه Passive نازنین صدیقی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

59 طراحی و پیاده سازی فرم های آنلاین مورد نیاز در بستر اینترنت در خصوص جمع آوری اطلاعات، توسط نرم افزار سیگما ملیحه امیرخانی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

60 راه اندازی و بهره برداری از فروشگاه اینترنتی ملیحه امیرخانی

برای دریافت فایل با موسسه تماس بگیرید

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/17
تعداد بازدید:
190
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal