شرکت در همایش،دوره ها و کارگاه های بین المللی
 ردیف

نام و
نام خانوادگی

عنوان

سازمان برگزارکننده

کشور سال
1

عبدالرحمن شادان

APO

ژاپن

1392

2

صمد رحیمی سوره

تمرکز زدائی در حمکرانی و خدمات‌رسانی، روشی برای حمکرانی خوب

CIRDAP

اندونزی

1392

3

رامین رادفر

فناوریهای نوین روستائی برای رشد فراگیر روستا

CIRDAP

هندوستان

1392

4

فریبا یونسی فر

کاربرد اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌روستایی

CIRDAP

هندوستان

1392

5

محمدخالدی

آرزوباقرزاده

سیدحسن‌رضوی

علی‌هلالی

فرزین‌علی‌ملایری

دوره‌اینترنتی غذای ارگانیک برای دستیابی بهتر به بازار

APO

تهران

1393

6

افشین‌امجدی

اسماعیل‌نصراصفهانی

فرزانه‌عبادی

رهبری غذا و تغذیه

انستیتوتحقیقات

‌تغذیه‌ای

تهران

1393

7

منوچهر شاهمرادی

تجربیات کشور چین در فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی

مرکز تجارت

بین المللی چین

چین

1393

8

کامران فرزام

کارگاه تجزیه و تحلیل ریسک مالی و مدیریت در کسب و کار کشاورزی

APO

فیجی

1393

9

کیوان کشاورز

(اداره‌کل آماروفناوری‌اطلاعات)

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و کاهش بلایای طبیعی

CIRDAP

فیلیپین

1393

10

زهرا تشکری میانرودی

(موسسه‌علمی-کاربردی‌جهادکشاورزی)

آموزش آموزش دهندگان در کار آفرینی و توسعه مهارت

CIRDAP

هندوستان

1393

11

احمد صادقی

(موسسه‌علمی-کاربردی‌جهادکشاورزی)

انرژی تجدید پذیر و کارایی انرژی

CIRDAP

هندوستان

1393

12

سیدمحمدموسوی

محمدخالدی

علی‌کلائی

شهره‌سلطانی

الهام‌باریکانی

بهبودبهره‌وری‌در

بخش آب کشور

APO

تهران

1393

13

شهرام مقدس فریمانی

(موسسه‌علمی-کاربردی‌جهادکشاورزی)

روش یکپارچه سازی جامع در جهت توسعه پایدار

CIRDAP

هندوستان

1394

14

محمد خالدی

توزیع‌وتجارت‌محصولات‌کشاورزی

موسسه

‌مدیریت‌کشاورزی

چین

1394

15

سید محمد موسوی

تبادل تجربیات‌سیاست‌های‌

توسعه روستایی

موسسه حمایت از کشاورزی وتوسعه روستایی ترکیه

ترکیه

1394

16

علی کلائی

روش‌های اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش کشاورزی

APO

تهران

1394

17

علی کیانی راد

دومین دوره سطح عالی و به اشتراک گذاری تجربیات در خصوص

GIAHS

FAO

چین

1394

18

رامین رادفر

ارزش افزائی محصولات کشاورزی به منظور افزایش بهره وری

APO

سریلانکا

1394

19

فاطمه‌پاسبان

کتایون‌شمشادی

نوآوری و مدیریت‌پس‌ازبرداشت

APO

تهران

1394

20

فاطمه پاسبان

دوره آموزشی توسعه پایدار برای توسعه روستائی

CIRDAP

لائوس

1394

21

الهام باریکانی

لحاظ تغییرات اقلیمی در سیاست‌های کشاورزی

GAR

ترکیه

1394

22

کامران‌فرزام، فرزانه‌نجفیان، علی هلالی، منوچهر‌شاهمرادی

مسائل SPS درWTO

سازمان‌توسعه‌تجارت

تهران

1394

23

کاوه حاتمی

(دفترمحیط‌زیست‌و

سلامت‌غذا)

انرژی خورشیدی و کاربرد آن

CIRDAP

ITEC

هندوستان

1394

24

آذرمحمدی

(سازمان‌جهادکشاورزی‌استان‌همدان)

کارآیی انرژی و مصرف آب

CIRDAP

هندوستان

1394

25

مونا طهماسبی

(سازمان‌جهادکشاورزی‌استان‌همدان)

انرژی تجدید پذیر و کارآیی انرژی

ITEC

هندوستان

1394

26

آتوسابختیاری

مرتضی‌شیخعلی

مسئولیت مالکانه اراضی کشاورزی، جنگل و شیلات

FAO

سازمان امور اراضی

تهران

1394

27

ماندانا طوسی

مدیریت ارشد کسب و کار کشاورزی

APO

تایلند

1395

28

علی کیانی راد

کنفرانس کسب‌وکارکشاورزی و غذای آسیا:

سبز نمودن زنجیره عرضه غذا

APO

CIRDAP

اندونزی

1395

29

فردین حقانی

همایش همکاری مشارکتی توسعه کشاورزی کره جنوبی و ایران

KOICA

کره‌جنوبی

1395

30

مریم اردستانی

کارگاه سیستم‌های بیمه کشاورزی

APO

CIRDAP

فیلیپین

1395

31

علی هلالی

آموزش آموزشگران برای استاندارهای جهانی GAP برای دسترسی به بازار

APO

پاکستان

1395

32

یدا... آذرین‌فر

کشاورزی هوشمند

CIRDAP

هندوستان

1395

33  حمید عسگری کارگاه آموزشی کارآیی انرژی و مصرف آب 
 CIRDAP
ITEC
 هندوستان  1395
34  محمد ابراهیم حسن‌نژاد/رامین امینی همایش میزگرد بیمه کشاورزی   CIRDAP  مالزی  1395
35

فاطمه ساسانی

( معاونت آب وخاک)

روش جامع برای توسعه پایدار

CIRDAP

ITEC

هندوستان

1396

36

آتوسا بختیاری

کمیته فنی حمایت های اجتماعی و کاهش فقر

FAO

لبنان

1396

37

سید محمد موسوی

بازدید مطالعاتی چند کشوری در زمینه توسعه جوامع برای دستیابی به رشد فراگیر

APO

کره‌جنوبی

1396

38

فرزانه نجفیان

تقویت نقش توافق‌های تجارت ترجیحی در تجارت منصفانه و فراگیر

ESCAP

ایران

1396

39

نازیلا سلیقه

(مدیریت جهادکشاورزی عجب‌شیر)

برنامه یک ساله مدرک عالی مدیریت توسعه‌روستایی

CIRDAP

هندوستان

1396

40

مهرناز بنی اعمام

سازگاری‌با تغییراقلیم‌ومدیریت‌ریسک در کشاورزی

APO

CIRDAP

سریلانکا

1396

41

علی کیانی راد

چهارمین دوره به اشتراک گذاری تجربیات در خصوص نظام میراث کشاورزی مهم جهانی ( GIAHS)

FAO
SSC

چین

1396

42

هوشنگ ساجدی

ارزیابی پایداری بنگاه‌های کسب و کار کشاورزی

APO

CIRDAP

لائوس

1396

43

منوچهر شاهمرادی

نوآوری های ارزش‌افزایی کشاورزی

APO

ژاپن

1396

44

شهره سلطانی

سیداصغرموسوی

برنامه ریزی و مدیریت پروژه های گردشگری روستایی

APO

ایران

1396

45

مرتضی شیخعلی

اقتصادخودکفا: ابزاری برای توسعه روستایی

TICA

امور اداری و استخدامی

تایلند

1396

46

علی ذبیحی

محمدرضا بخشی

احسان رنجبر(گلستان)

مدیریت اطلاعات مکانی برای توسعه روستایی

CIRDAP

هندوستان

1396

47

الهام باریکانی

آتوسا بختیاری

مجید وظیفه دوست( دانشگاه گیلان)

آگرو اکولوژی: سازگاری با تغییرات اقلیم در مناطق نیمه خشک بمنظور توسعه پایدارکشاورزی

FAO

تونس

1396

48

افشین امجدی

گزارش شرکت دردوره آموزشی واگذاری دولت تایلندتحت عنوان(اقتصاد مکفی،از تئوری و تجربه تا استانداردسازی)

TICA

امور اداری و استخدامی

تایلند

1396

49

سیدجواد میر
رامین رادفر

صنعت نسل چهارم

APO

ایران

1396

50

 

سید محمد موسوی
مختار بهادری قزلچه

 

برنامه آموزشی همکاری بین المللی در زمینه حکمرانی غیر متمرکز و ارایه خدمات، بسوی حکمرانی خوب

NIRD
CIRDAP

هند

1396

51 رامین رادفر
APO
سریلانکا

1396

52 اکرم عباسی/سید مسعود حسینی ثابت   آموزش آموزشگران در زمینه عملیات کشاورزی خوب برای زنان کشاورز  APO  ایران  1396
53  مازیار امیرحسینی/فهیمه اسلامی/جواد حیاتی/مهرنوش میرزایی/سعید صمدی زرینی دوره آموزشی حسابرسی اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌روستایی   CIRDAP میانمار   1396
54 علی رحیمی  کارگاه آموزشی انرژی تجدید‌پذیر و کارآیی انرژی
CIRDAP
ITEC
 هندوستان  1396
55 سعید صمدی زرینی  کارگاه آموزشی روش جامع برای توسعه پایدار 
CIRDAP
ITEC
 هندوستان  1396
56 محسن بوستانی/ندا مزیدآبادی  دوره آموزشی ضایعات به ثروت- بازیافت ارزش از فرآورده‌های کشاورزی  CIRDAP   هندوستان  1396
57 محسن بوستانی

کارگاه آموزشی نوآوری در عملیات پس از برداشت محصولات فاسد شدنی در بنگلادش

APO

بنگلادش

1397

58  محمدرضا بخشی  شرکت در «کارگاه آموزشیکشاورزی هوشمند به اقلیم»  FAO  سودان  1397
59  جانعلی بهزادنسب
فردین حقانی
کارگاه توسعه ظرفیت(توانمندسازی) برای مرحله دوم نظام میراث کشاورزی مهم جهانی(GIAHS)  FAo چین   1397
60 الهام باریکانی  کارگاه فن آوری نوین ارتقاء بهره وری آب کشاورزی   APO  سریلانکا    1397 
61  علی هلالی کارگاه مدل های نوآورانه توسعه جامعه روستایی    APO   اندونزی  1397
62  نغمه عزیزی کارگاه منطقه ای فلسفه اقتصادخودکفا: یک‌منطقه‌یک‌محصول    CIRDAP  تایلند  1397
63 افتخارالسادات شجاع‌الدینی  دوره اینترنتی نوآوری مدیریتی درصنایع کوچک ومتوسط    APO ایران   1397
64 آتوسا بختیاری  بازدید مطالعاتی بهترین شیوه‌های گردشگری کشاورزی   APO  تایوان 1397
65  علی کلائی کارگاه آموزشی نوآوری در زنجیره ارزش موادغذایی   APO  کامبوج  1397
66 مهرناز بنی اعمام/علی اکبر باغستانی  دوره ویدئو کنفرانس مدیریت پسماند در کسب و کار کشاورزی   APO  ایران 1397 
67 مرضیه علیدوست  کارگاه آموزشی کشاورزی ارگانیک 3.0 
 APO
CIRDAP 
هندوستان   1397
68 واقف عنایتی/کمیل ملائی  دوره آموزشی راهبردهای کشاورزی پایدار برای توسعه روستایی   CIRDAP
ITEC
هندوستان   1397
69 حمیدرضا حسنلو/معصومه مؤیدی/مریم اکبری  دوره آموزشی برنامه‌ریزی مشارکتی برای کاهش فقر و توسعه‌پایدار   CIRDAP هندوستان  1397
70 رضا خدارحمی/محمد نقاش‌زاده  دوره آموزشی ضایعات غذا به ثروت: پس از برداشت تا بازار   CIRDAP  هندوستان  1397
71 محسن ابراهیم‌پور/شهرام مقدس فریمانی  دوره آموزشی حکمرانی غیرمتمرکز وارائه خدمات: مسیری برای حکمرانی خوب   CIRDAP  هندوستان  1397
72 سیداحمد محدث حسینی/محمد نشایی مقدم/فریده عظیمی  دوره آموزشی حسابرسی اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌روستایی  CIRDAP  هندوستان   1397
73 علیرضا زارع/علی بی‌غم/مینا قاسمی‌نژاد دوره آموزشی مدیریت اطلاعات جغرافیایی در توسعه روستایی   CIRDAP هندوستان   1397
74 علی اکبر باغستانی  دوره آموزشی آشنایی با مبانی نظری دیپلماسی کشاورزی  وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه  ترکیه   1398
75

ایمانه گلی

فلسفه اقتصادخودکفا و تجربه یک منطقه یک محصول(OTOP)   CIRDAP  تایلند  1398
76

هاجر محمدپور 

ارتقای گردشگری روستایی از طریق اقامت‌گاه‌های خانگی   CIRDAP   مالزی    1398 
77  فیض‌اله پاکدل گفتگوی سیاستی بین‌المللی درخصوص رشد فراگیر برای آثار توسعه‌ای   CIRDAP  فیلیپین  1398
78

مرضیه فتحی/علیرضا کردلو/رضا یافتیان

توسعه روستایی مشارکتی  CIRDAP هندوستان  1398
79

جعفر شرفخانی/ مهدی فردوسی/ ایمان رخشانی/ امین خوش‌قامت/ فرزاد اسعدی/ ماریه کیا/ زهرا گنجی/مجتبی هاشمی‌پور/اکرم حسن‌زاده/غلامرضا فروش تهرانی

مدیریت پروژه‌های اشتغال روستایی و کاهش فقر   CIRDAP-NIRDPR-APERDRI-OEF  ایران  1398
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/04
تعداد بازدید:
3081
ثبت نام دریافت تازه های نشر
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
APERD.RI@
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal