عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته سال 1396
ردیف عنوان مجری فایل گزارش
1 امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی های نوین در بخش کشاورزی آرزو باقرزاده
غیر قابل انتشار
2 تحلیل و مقایسه بهره وری کلی و جزیی عوامل تولید بین دو روش کشت بذری و نشایی چغندرقند محسن رفعتی در حال ویرایش
3 تحلیل چالش های ارتقای بهره وری محصولات باغی ابوالفضل علیخانی فایل
4 بررسی مسایل و مشکلات فراروی توسعه منابع انسانی در بخش کشاورزی صفورا کریمی کمال آباد
غیر قابل انتشار
5 تحلیل چالش های ارتقای بهره وری محصولات زراعی علی کلایی فایل
6 تحلیل چالش‌های ارتقاء امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و ارائه راهکارهای حمایتی از طریق استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی( گوشت مرغ، تخم مرغ و ماهی) سیدحسن رضوی فایل
7 بررسی تجربیات کشورها در سیاست‌های ارتقاء آگاهی و سواد تغذیه‌ای و ارائه راهکار برای ایران فرزانه عبادی فایل
8 بررسی چالش‌های اصلی امنیت غذایی و ارائه راهبردها با تاکید بر محصولات اساسی کشاورزی (دانه‌های روغنی، تولیدات دام و طیور و شیلات) علی اکبر عظیمی غیر قابل انتشار
11 تبیین چالش‌های عدم توجه به کشاوری حفاظتی و ارایه راهکارهای توسعه آن جهانبخش امامی در حال ویرایش
12 تحلیل و تکمیل اطلاعات پارامترهای مرتبط با هواشناسی در محاسبه نیاز خالص آبی گیاه الهام باریکانی غیر قابل انتشار
13 تحلیل و تکمیل اطلاعات پارامترهای مرتبط با خاک در محاسبه نیاز خالص آبی گیاه آتوسا بختیاری غیر قابل انتشار
14 بررسی نقش آمایش در توسعه کشاورزی محمدرضا بخشی در حال ویرایش
15 چالش‌های زیست محیطی ناش از توسعه گلخانه‌ ها مهرناز بنی اعمام غیر قابل انتشار
16 تحلیل و تکمیل اطلاعات پارامترهای مرتبط با گیاه در محاسبه نیاز خالص آبی گیاه رمضانعلی ذبیحی افروز غیر قابل انتشار
17 بررسی و نقش آثار بازچرخانی آب در توسعه بخش کشاورزی از منظر زیست محیطی سیدمسعود حسینی غیر قابل انتشار
18 تبیین عوامل اصلی تخریب منابع پایه(جنگل و مرتع، اب،خاک...) و ارائه راهبردهای مقابله با آن محمود عبداله زاده در حال ویرایش
19 شناسایی چالش های ناشی از خشکسالی با استفاده از فناوری های نوین و راهکارهای مقابله با آن علی اصغر عبدالهی غیر قابل انتشار
20 بررسی چالش های تداوم روند موجود مکان استقرار گلخانه ها و ارائه الزامات مکان یابی مناطق مستعد کشور برای توسعه آن ها فردین حقانی فایل
21 تحلیل آثار اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی طی سالهای 1394-95 سعید دزیانی فایل
22 تحلیل چالش های فعلی فعالیت های زیربنایی (آب و خاک) و ارائه چشم انداز آینده تداوم روند موجود هوشنگ ساجدی فایل
23 چالش های اجرای برنامه عملیاتی ساماندهی جامعه عشایری در برنامه ششم هوشنگ ساجدی فایل
24 تحلیل چالش های واگذاری فعالیت های قابل واگذاری کشاورزی و منابع طبیعی به بخش غیردولتی و ارائه راهکارها شهره سلطانی خانکهدانی فایل
25 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش تولید دانه های روغنی و ارائه راهکارها شهره سلطانی خانکهدانی فایل
26 چشم اندازادامه روند کنونی فعالیت های آبخیزداری و ارائه سیاست های مناسب برای تحقق اهداف برنامه ششم مرتضی شیخعلی غیر قابل انتشار
27 تحلیل چالش های مدیریت تعاونی های تولید بخش کشاورزی و راهکارهای برون رفت از آن اکرم عباسی فایل
28 بررسی نقش تشکل ها و نظام های صنفی در فعالیت های بخش کشاورزی اکرم عباسی فایل
29 تحلیل چگونگی مقابله با چالش های نظام های آموزش و ترویج کشاورزی از طریق نظام نوین ترویج کشاورزی میترا معظمی فایل
30 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش شیرو فرآورده ها و ارائه راهکارها فرزین علی ملایری فایل
31 بررسی و تحلیل راهبردها، سیاست و اقدامات بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه ششم و مقایسه آن سیدمحمد موسوی فایل
32 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش تولید دانه های روغنی و ارائه راهکارها علی هلالی فایل
33 تدوین اطلس تولید شهرستانی برای محصولات زراعی، باغی، دام و طیورو شیلات حسن پسندیده نیا غیر قابل انتشار
34 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران: زرشک قائنات ساسان جوافشان غیر قابل انتشار
35 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران: خرمای بم محمد متولی غیر قابل انتشار
36 معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران: گل نرکس بهبهان سیداصغر موسوی غیر قابل انتشار
37 بررسی روش های ارتقا سطح امنیت فیزیکی و فنی شبکه و پیاده سازی آن ها نازنین صدیقی غیر قابل انتشار
38 بررسی چالش های استقرارانبارهای نگهداری محصولات کشاورزی( چندمنظوره) وارائه الزامات مکان یابی و توسعه آن با توجه به مناطق تولید محصولات کشاورزی مرتبط جانعلی بهزادنسب فایل
39 بررسی فرصت ها و چالش های فرآوری صنایع تبدیلی کشاورزی درچارچوب اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه جانعلی بهزادنسب فایل
40 بررسی چالش های تداوم روند موجود استقرار پایانه های صادارتی و ارائه الزامات مکان یابی مناطق مستعد کشور برای توسعه آن ها رامین رادفر غیر قابل انتشار
41 بررسی چالش های تداوم روند موجود استقرار سردخانه ها و ارائه الزامات مکان یابی مناطق مستعد کشور برای توسعه آن ها زهرا صفاری فایل
42 ارائه الگوی حمایت های مناسب از تشکل های صنایع کشاورزی محمد عفتی فایل
43 ارائه الگوی حمایت های مناسب از تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی محمد عفتی فایل
44 بررسی چالش های توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و ارائه راهکارها(مطالعه موردی گل محمدی) سیدجواد میر فایل
45 بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری کیفی گیاهان دارویی ایران و فرآورده های آن در بازارهای جهانی سیدجواد میر فایل
46 ارائه الگوی نحوه مشارکت مردم در توسعه باغات در اراضی شیبدار منابع طبیعی غرب کشور مهران برادران نصیری فایل
47 تحلیل تجارب جهانی درخصوص حمایت دولت از بیمه کشاورزی و ارائه الگوی مناسب برای ایران مریم اردستانی درحال ویرایش
48 تحلیل آثار تغییر نرخ تعرفه بر متغیرهای اقتصادی و ارایه نظام تعرفه‏ای بهینه محصولات کشاورزی حساس و خاص (مطالعه موردی: گندم، جو، زعفران، کیوی، ذرت دانه‏ای، دانه‌های روغنی و روغن خوراکی) فاطمه پاسبان در حال ویرایش
49 ارائه الگوی مناسب تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ با استفاده از مدل های کمی وآینده پژوهی محمدرضا حاج سید جوادی فایل
50 تحلیل چالش‌ها، تجارب جهانی و ارائه الگوهای مناسب جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کوهسار خالدی درحال ویرایش
51 ارائه سیاست‏های جایگزین خرید تضمینی گندم با توجه به تحلیل چالش‏های فعلی تأمین منابع مالی کتایون شمشادی در حال ویرایش
52 تحلیل چالش‏های فعلی بورس کالای کشاورزی و ارایه الگوی مناسب توسعه آن (مطالعه موردی: محصولات اساسی) احمدعبداله پور در حال ویرایش
53 انطباق با الزامات موافقت‏نامه حقوق مالکیت معنوی در سازمان جهانی تجارت توسط نظام کشاورزی ایران کامران فرزام در حال ویرایش
54 آثار الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت بر بخش کشاورزی(مطالعه موردی: چین، اکراین و روسیه) فرزانه نجفیان در حال ویرایش
55 تحلیل اثربخشی کاهش تراز تجاری و اعمال سیاست های حمایت از بخش کشاورزی بر توان افزایی اقتصادی جامعه روستایی محسن ابراهیم پور فایل
56 تحلیل چالش ها و بررسی میزان اثر بخشی نقش تشکل ها در توسعه کشاورزی و روستایی حسین اسماعیل نیا فایل
57 تحلیل چالش ها و ارائه چشم انداز نظام بهره برداری خانوادگی در ایران فهیمه جهان نما غیر قابل انتشار
58 امکان سنجی استفاده از فناوری های ارتباطات در توسعه بازار و تأمین منابع فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی اشرف سجادی فایل
تعداد بازدید:
115
RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal