عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته سال 1395

ردیف

عنوان

مجری

فایل گزارش

1تعیین مناسب ترین فناوری سنجش از دور برای برآورد سطح زیرکشت محصولات زراعی(راهبردی) وباغی
محمود عبداله‌زاده
فایل
2تعیین مناسب ترین فناوری سنجش از دور برای برآورد میزان تولید محصولات زراعی(راهبردی) وباغیعلی اصغر عبدالهیفایل
3تعیین اولویت فناوری ‏های نوین اثرگذار بر‌توسعه بخش کشاورزیجهانبخش امامیفایل
4تعیین چگونگی استفاده از سنجش از دور در برآورد خسارت وارده بر منابع‌طبیعیحسن پسندیده‌نیا

غیر قابل انتشار

5بررسی تجارب جهانی و ایران در نحوه طبقه ‏بندی دشت‏ ها از منظر منابع‏آبی و ارائه معیارهای مناسب برای ایرانرمضانعلی ذبیحی افروزفایل
6تجزیه و تحلیل سیاست تحویل حجمی آب کشاورزی و ارائه راهکارهاوهب میرباقری

غیر قابل انتشار

7فناوری های نوین پساب جهت استفاده در کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست محیطیسید مسعود حسینیفایل
8تحلیل عوامل مؤثر بر فرونشست زمین در دشت‌ ها با تأکید بر مصرف آب کشاورزیآتوسا بختیاری

غیر قابل انتشار

9تحلیل عوامل اثرگذار بر کیفیت آب‏ های زیرزمینی مورد مصرف در کشاورزیمحمدرضا بخشیفایل
10معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران : عناب بیرجندساسان جوافشانفایل
11معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران : بادام سامانساسان جوافشانفایل
12معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران: زیتون رودبارمحمدراشدمتولیفایل
13معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران : خرمای پیارم حاجی ‌آباد ‌هرمزگانسیداصغرموسویفایل
14معرفی سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی ایران : گردوی تویسرکانسلیمان کریمی ماچیانیفایل
15محاسبه اثربخشی اقتصادی توسعه‏ سامانه ‏های نوین ‏آبیاریعلی کلائی

غیر قابل انتشار

16محاسبه اثربخشی اقتصادی توسعه شبکه‏ های اصلی و فرعی انتقال آب: مطالعه موردی استان خوزستانابوالفضل علیخانی

غیر قابل انتشار

17تحلیل عوامل موثر بر مصرف کودهای شیمیایی و سموم توسط تولیدکنندگان نمونه محصولات اساسی و آثار اقتصادی آنمحمدرضا مدنی راد

غیر قابل انتشار

18ارزیابی اقتصادی سرمایه ‏گذاری‏ های دولت در برقی‏کردن چاه‏ های آب کشاورزیآرزوباقرزاده

غیر قابل انتشار

19ارزیابی اجتماعی سرمایه‏ گذاری‏ های دولت در توسعه سامانه‏ های نوین آبیاریصفورا کریمی کمال آبادفایل
20ارزیابی اقتصادی سرمایه ‏گذاری ‏های دولت در توسعه مکانیزاسیوناحمدقربانیفایل
21بررسی الزامات دستیابی به خودکفایی (محصولات راهبردی) در مصرف آبسیدعلی اکبر عظیمیفایل
22تحلیل حمایت دولت از دانش ‏تغذیه ‏ای در اصلاح الگوی مصرف غذاغلامرضا فروهش‌تهرانی

غیر قابل انتشار

23تحلیل شاخص ‏های امنیت‏ غذایی‌و آب در کشورهای حوزه سند چشم‏ انداز20 ساله و تبیین چالش‏ های تحقق اهداف سند در ایراناسماعیل نصراصفهانیفایل
24تحلیل روند غذایی کشور طی سال‌‌ های برنامه اول تا پنجم توسعهفرزانه عبادی

غیر قابل انتشار

25بررسی تجربیات جهانی در حمایت از بهبود تغذیه و سبد‌غذایی اقشار آسیب پذیرسارا آل‌نبی

غیر قابل انتشار

26بررسی تجربیات جهانی در مدیریت یکپارچه آفات برای ایمنی و سلامت غذا و ارائه راهکارها برای ایرانپروین شاهی

غیر قابل انتشار

27ارائه مدل مناسب اثرسنجی تغییر تعرفه‏ های محصولات حساس کشاورزی درچارچوب مقررات سازمان جهانی تجارتفاطمه پاسبانفایل
28آثار الحاق به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی در کشورهای منتخب (مطالعه موردی: چین، اکراین، روسیه)فرزانه نجفیانفایل
29طراحی سیاست‌ های حمایتی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات اساسی منتخب (گندم)ماندانا طوسی

غیر قابل انتشار

30طراحی سیاست‌ های حمایتی برای توسعه زنجیره ‏ارزش محصولات عمده باغی صادراتی: مطالعه موردی پسته و خرمامریم اردستانیفایل
31طراحی مدل شبیه سازی پیش ‏بینی ارزش افزوده بخش کشاورزی از طریق مدل‌ های اقتصادسنجی و مدل‌ های هوشمند داده‌کاویمحمدرضا حاج‌سیدجوادیفایل
32تجربیات جهانی و ایران درخصوص نظام و ابزارهای تامین مالی به تفکیک فعالیت‌ های کشاورزی و نظام‌ های بهره ‌برداری : مطالعه موردی فعالیت‌ های گلخانه‌ای)کوهسارخالدیفایل
33تجربیات جهانی در‏خصوص ابزارهای تامین‏مالی زنجیره ارزش کشاورزی: مطالعه موردی ترکیه و برزیل

احمد عبداله‌پور

فایل
34تحلیل توسعه‏ روستایی ازمنظر شاخص‏های‌کلانفهیمه جهان‌نمافایل
35الزامات یکپارچه سازی اراضی شالیزاری در استفاده بهینه از منابع پایه با تاکید بر آبحسین‌اسماعیل‌نیافایل
36نقش نظام‏ های بهره‏ برداری در توسعه و پایداری سامانه‏ های نوین آبیاری و ارائه راهکارهامحسن‌ابراهیم‌پورفایل
37نقش نظام‏ های بهره ‏برداری در توسعه و پایداری شبکه ‏های نوین انتقال آب و ارائه راهکارهانورالدین‌رضوی‌زادهفایل
38مدل مناسب تشکل آب‏بران در حوزه نفوذ چاه از جنبه‏ های اجتماعی، اقتصادی، نهادی با تاکید بر نمونه‏ های موفق و ارائه راهکارهااشرف‌سجادی

غیر قابل انتشار

39ارزشیابی عملکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (94-1384 )جانعلی بهزادنسبفایل
40تجربیات جهانی در حمایت از صنایع‏ غذایی: مطالعه موردی کشورهای OECDرامین رادفرفایل
41طراحی مدل مناسب نظام تامین مالی صنایع فرآوری محصولات کشاورزیسید جواد میرفایل
42بررسی تجربیات جهانی در کاربرد فناوری های نانو در صنایع غذاییاعظم خادمیفایل
43طراحی الگوی مناسب انتقال دانش بهره‏برداری ازماشین‏ آلات کشاورزی به بهره ‏بردارانمحمد عفتیفایل
44طراحی الگوی مناسب ارائه خدمات فنی به بهره‏ برداران ماشین‏آلات کشاورزیمحمد عفتیفایل
45بررسی جایگاه صنعت حمل‌ و نقل ریلی کشور در جابجایی محصولات کشاورزیزهراصفاریفایل
46تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش زراعت در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتیعلی هلالی

غیر قابل انتشار

47تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیر بخش باغبانی در برنامه ششم و اقتصاد مقاومتیفردین حقانی

غیر قابل انتشار

48تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش دام و طیور در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتیفرزین علی ملایری

غیر قابل انتشار

49تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش دامپزشکی در برنامه‏ ششم و اقتصاد‏مقاومتیفرزین علی ملایری

غیر قابل انتشار

50تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش منابع طبیعی در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتیمرتضی شیخعلی

غیر قابل انتشار

51تعیین الزامات اجرایی امور اراضی در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتیمرتضی شیخعلی

غیر قابل انتشار

52تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های توسعه روستایی در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتیاکرم عباسی

غیر قابل انتشار

53تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های زیربخش عشایر در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتیهوشنگ ساجدی

غیر قابل انتشار

54ارزشیابی اثر بخشی نظام نوین ترویج کشاورزی در استان‏های پایلوت(آذربایجان‏شرقی، اردبیل، کرمانشاه و خراسان رضوی)میترا معظمی

غیر قابل انتشار

55تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های حفظ نباتات در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتیسعید دزیانی

غیر قابل انتشار

56تعیین الزامات اجرایی پروژه‏ های تعاون روستایی در برنامه ششم و اقتصاد‏مقاومتیسید محمد موسوی

غیر قابل انتشار

57طراحی و پیاده سازی توپولوژی جدید در حوزه active مربوط به Lan به صورت alive و بدون اختلال در شبکهنازنین صدیقی

غیر قابل انتشار

58طراحی و پیاده سازی Plan جدید در حوزه Passiveنازنین صدیقی

غیر قابل انتشار

59طراحی و پیاده سازی فرم های آنلاین مورد نیاز در بستر اینترنت در خصوص جمع آوری اطلاعات، توسط نرم افزار سیگماملیحه امیرخانی

غیر قابل انتشار

60راه اندازی و بهره برداری از فروشگاه اینترنتیملیحه امیرخانی

غیر قابل انتشار

تعداد بازدید:
29
RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal