عناوین پروژه های پژوهشی انجام یافته سال 1393

ردیفعنوانمجریفایل گزارش
1اقتصادآب تحلیل سهم ارزش اقتصادی آب در قیمت محصولات زراعی و باغیعلی کلاییفایل
2آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی آذر94آتوسا بختیاریفایل
3بررسی امنیت غذایی در برنامه های توسعه بعد ازانقلاب اسلامیسید حسن رضویفایل
4بررسی آثار اجرایی هدفمند کردن یارانه ها بر زنجیره غذاییمحمد خالدیفایل
5بررسی آینده غذا و کشاورزی در جهان و ایرانحسین اسماعیل سعیدنیافایل
6تجزیه و تحلیل روند واردات و صادرات محصولات اساسی کشاورزی و نقش آن در ضریب خود کفائیسیده سارا آل نبیفایل
7تجزیه و تحلیل آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر فرهنگ کار و تولیدمحسن ابراهیم پورفایل
8تجزیه و تحلیل آثار اجرای قانون هدفهمندسازی یارانه ها بردرآمد روستاییاناشرف سجادیفایل
9تجزیه و تحلیل تقاضای حامل های انرژی در بخش کشاورزیآرزو باقرزادهفایل
10تجزیه و تحلیل روند ضریب خودکفایی محصولات اساسیاسماعیل نصراصفهانیفایل
11تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه های دولتی در توسعه روستاییحسین اسماعیل نیافایل
12تحلیل آثار استفاده از موادشیمیایی بر منابع پایه و محیط زیستسید مسعود حسینی ثابتفایل
13تحلیل روند ترازنامه غذایی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1390-1368فرزانه عبادیفایل
14تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در آبزی پروزیمحمد زادفایل
15تحلیل روند عوامل مؤثر بر تغییر شاخص های کلانفاطمه پاسبانفایل
16تحلیل نقش صندوقهای اعتباری تعاون روستایی در توسعه بخش کشاورزیصفورا کریمی کمال آبادیفایل
17تحلیل آثار مهمترین سیاست های کلان اجتماعی و فرهنگی دولت برفرآیند توسعه روستاهامجیدزارعیفایل
18ترسیم سیمای صنایع غذایی کشورجانعلی بهزادنسبفایل
19تهیه و تحلیل ترازنامه غذایی جمهوری اسلامیفرزانه عبادیفایل
20چالش های سرمایه گذاری در توسعه صنایع کشاورزیسید جواد میرفایل
21شناسایی و تهیه گزارش میراث جهانی کشاورزی ایرانروشنک نقیب حضرتیفایل
22شناسایی و تهیه گزارش میرات جهانی منطقه مرکزیساسان جوافشانفایل
23شناسایی و گزارش میرات جهانی منطقه شالیمحمد راشد متولی الموتیفایل
24طراحی نظام پایش فرآیند توسعه روستاییسید نورالدین رضوی زادهفایل
25مطالعات کالایی گندم و جوشهلا خان احمدیفایل
26مطالعات کالایی گوشت و شیرعلیرضا جیرانفایل
27مطالعات کلایی برنج و ذرتکتایون شمشادیفایل
28تحلیل نظام حمل و نقل داخلی در بخش کشاورزی چالش ها و راهکارهاعلی ابراهیمیفایل
29آسیب شناسی بخش کشاورزی از منظر برنامه ریزی و سیاست گذاریمحمد رضا بخشیفایل
30ارزیابی برنامه ها و اقدامات مرتبط با توسعه شبکه ها وخوشه های صنایع کشاورزی ایران چالش ها و راهکارهااعظم خادمیغیر قابل انتشار
31اصلاح نظام تعرفه واردات محصولات اساسی بخش کشاورزی ایرانولی الله فریادرسغیر قابل انتشار
32آسیب شناسی وضع موجود و تبیین توسعه کشاورزیرامین رادفرغیر قابل انتشار
33بررسی جایگاه بخش کشاورزی استانها در برنامه های توسعه کشورسید محمد موسویغیر قابل انتشار
34بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط تعاونی های تولیدی کشاورزیفردین حقانیغیر قابل انتشار
35بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط دامپزشکیفرزین علی ملایریغیر قابل انتشار
36بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش باغبانیفردین حقانیغیر قابل انتشار
37بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش جنگل و مرتع وآبخیزداریمرتضی شیخعلیغیر قابل انتشار
38بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش شیلات و آبزیانزهرا ترکاشوندغیر قابل انتشار
39بررسی و مطالعه ملزومات فنی تدوین الگوی کشت در سطح ملیعلی اصغر عبداللهیغیر قابل انتشار
40بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط آب کشاورزیالهام باریکانیغیر قابل انتشار
41بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط تحقیقات کشاورزیشهره سلطانیغیر قابل انتشار
42بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط توسعه روستائی در برنامه پنجم توسعهاکرم عباسیغیر قابل انتشار
43بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش خاک کشاورزی کشورنجمه الصباح گلچینغیر قابل انتشار
44بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیر بخش زراعتعلی هلالیغیر قابل انتشار
45بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش آموزش و ترویج کشاورزیشهره سلطانیغیر قابل انتشار
46بررسی وضع موجود و تحلیل شرایط زیربخش دام و طیورفرزین علی ملایریغیر قابل انتشار
47بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتفهیمه سلیمیغیر قابل انتشار
48پیش بینی میزان تولید، واردات و صادرات محصولات استراتژیکسید محمدرضا حاج سید جوادیغیر قابل انتشار
49تبیین شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی در ایرانغلامرضا فروهش تهرانیغیر قابل انتشار
50تجزیه و تحلیل تغییر کاربری های اراضی طی دو دهه اخیروهب میرباقریغیر قابل انتشار
51تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزیکوهسار خالدیغیر قابل انتشار
52تحلیل وضعیت عشایر در برنامه پنجم توسعههوشنگ ساجدی الماسیغیر قابل انتشار
53تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در محصولات باغیعبدالرحمن شادانغیر قابل انتشار
55تحلیل سیاستهای توسعه صادرات ایرانکامران فرزامغیر قابل انتشار
56تحلیلی از وضعیت موجود فناوری کاربرد ماشین آلات در کشاورزیعباس غفاریغیر قابل انتشار
57تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در محصولات زراعیابولفضل علیخانیغیر قابل انتشار
58تحلیل آثار برنامه های پنجساله توسعه کشاورزی بر فرآیند توسعه روستاهافهیمه جهان نماغیر قابل انتشار
59تدوین سند ملی الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت کشاورزی مبتنی بر نظر خبرگانمحمدچواد تیموریفایل
60تدوین برنامه اقتصادمقاومتی در بخش کشاورزیکارشناسان کارگروههای مستقر در معاونت‌های تخصصی، سازمانهای تابعه، کارشناسان دبیرخانه و گروههای پژوهشی مرتبط در موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصادکشاورزیغیر قابل انتشار
61تعیین و تحلیل نرخ بازدهی سرمایه گذاری در زیربخشهای کشاورزیاحمد قربانیغیر قابل انتشار
62جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و استانیفاطمه پاسبان-جهانبخش امامیغیر قابل انتشار
63شناسایی و تهیه گزارش میراث جهانی کشاورزی ایران منطقه جنوبسید اصغر موسویغیر قابل انتشار
64طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی نهاده های تولید (کود ،سم ، بذر، ماشین آلاتمحمدرضا مدنی رادغیر قابل انتشار
65تحلیل مروری مطالعات و مستنداتعباس رمضان بیگیغیر قابل انتشار
66مطالعه و محاسبه هزینه تمام شده باغیمریم اردستانیغیر قابل انتشار
67مطالعه و محاسبه هزینه تمام شده زراعیماندانا طوسیغیر قابل انتشار
68مطالعات کالایی شیلاتعلیرضا جیرانغیر قابل انتشار
69نرم افزار سیستم نظام بهبود عملکرد مدیریتمجید پیرحیاتی روزبهانیغیر قابل انتشار
تعداد بازدید:
32
RatingTitle
:0 :0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی می باشد
Powered by DorsaPortal